Privacybeleid Bed en Breakfast De Gilleminus

Dit privacybeleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van huidige en potentiele klanten of personen die belangstelling hebben getoond, of zouden kunnen tonen voor B&B De Gilleminus.

Verantwoordelijke voor de verwerking:
B&B De Gilleminus
August Wautersstraat 21,
9140 Temse
Tel.: +32 (0)3/889.77.90
e-mail: info@gilleminus.be

Ondernemingsnummer: BE 0677.485.315

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we:
Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met je hebben:
• Naam, voornaam, geslacht, functie
• Adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
• BTW-nummer en ondernemingsnummer
• Elektronische gegevens (IP-adres, locatie, cookies)
• Sociale media profielen

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?
• Met jouw toestemming (art 6a GDPR): om je vraag te kunnen behandelen wanneer je ons vragen stelt via onze website, mail of telefoon.
• Voor het opmaken van een offerte en voor boekhoudkundige doeleinden.
• Voor het voeren van marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor je privéleven bewaard blijft (art 6f GDPR)
• Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6c GDPR): fiscale en boekhoudkundige verplichtingen kunnen het verwerken van gegevens vereisen en het bewaren of doorgeven ervan aan de bevoegde overheden.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en je privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.
Wat zijn je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
Je hebt:
recht op toegang/inzage; recht op verbetering; recht op wissing; recht op beperking van de verwerking; recht op overdraagbaarheid; recht op bezwaar tegen verwerkingen op basis van een gerechtvaardigd belang, verwerkingen voor direct marketing en profiling, en verwerkingen voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden die niet in het algemeen belang zijn; recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

De Gilleminus
Kleurenkiezer
Thema

De Gilleminus B&B
August Wautersstraat 21
9140 Temse
België
Gastheer en gastvrouw:
Jozef en Marleen Thysebaert – De Maeyer
Tel: 03 889 77 90
Gsm: 0475 613 556
Email: info@gilleminus.be